FRABEL DOORS WERFT AAN...

 

Commerciële technieker Vlaanderen

 

FRABEL DOORS is een in Wallonië gevestigde onderneming.Ze is gespecialiseerd in het vervaardigen en invoeren van binnendeuren.

 

En ze is op de beroepsmarkt van de distributie actief, niet alleen in Wallonië, maar ook in Brussel en Vlaanderen, alsmede in de aangrenzende streken van de buurlanden.

 

 

Beschrijving:

 

We zijn op zoek van een loontrekkend technico-commercieel collega, om ons klantennetwerk in Vlaanderen verder te ontwikkelen en te onderhouden (houthandel, bouwmaterieel en gespecialiseerde streekverkopers).

 

De gewenste functie bestaat erin onze klanten en streekverkopers opleiding en ondersteuning voor het verkopen te bieden, de showrooms van onze klanten bij te houden, want het gaat om zeer belangrijke elementen voor de verkoop.

 

Een deel van het uit te voeren werk omvat een technische ondersteuning, zowel voor de verkoop als voor de naverkoop : beheersing van de schrijnwerkerij is dan ook een positief punt.

 

 

Profiel :

 

Ideaal profiel voor bedoelde functie : Nederlandstalig, tweetalig (Nederlands – Frans), woonachtig in het Nederlands taalgebied, om op hele taalgebied beroepsactief te kunnen zijn, marktkennis be-to-be van de binnenschrijwerkerij, technische kennis van de houtbewerking en/of van de bouwsector.

 

Geslaagde beroepservaring van minimum 5 tot 10 jaren in een gelijkaardige functie.

 

Het gaat uiteraard om een exterme functie, waarvoor zelfstandigheid noodzakelijk is, met beroepsondersteuning van onze kantoren.

 

In dat kader zult u blijk geven van luistervaardigheid en zult u problemen kunnen identificeren en oplossingen vinden. Door uw functie wordt u zo een meerwaarde bij de klant.

 

Dankzij uw methodische organisatie hebt u geen probleem met het administratieve gedeelte van uw functie : planninguitwerking, verslag van de bezoeken, opvolging van de offertes en van de dossiers van de klanten, …

 

 

Aanbieding :

 

We bieden u een interessante functie in een dynamische, stevige en op menselijke ontwikkeling gerichte vennootschap, waarin openheid één van de voornaamste waarden is.

 

Aantrekkelijk loon en « beroepspackage » (Firmawagen, laptop, tablet, GSM en maaltijdcheques). 

Sollicitatiebrief met CV dient naar contact@frabeldoors.be gestuurd te worden.